Etkiniz İnsan Hakları İzleme Eğitim Portalı'nda yer alan üç eğitim setine ücretsiz olarak erişebilir, video ve sunumlarla desteklenen eğitimlerden faydalanabilir, setleri tamamladıktan sonra katılım sertifikası almaya hak kazanabilirsiniz.
Portal, izleme çalışmalarını desteklemek üzere oluşturulan temel eğitim setlerinden oluşuyor.
Ücretsiz erişime açılan eğitim setleri:
İnsan Hakları İzlemeye Giriş (Dr. İdil Işıl Gül)
Uluslararası İnsan Hakları Mekanizmaları (Doç Dr. Ulaş Karan)
Kanıt Temelli Kampanyacılık (Buket Atlı)

ETKİNİZ İNSAN HAKLARI İZLEME EĞİTİM PORTALI

Bu sitenin içeriğinden yalnızca WEglobal S.r.l liderliğindeki konsorsiyum sorumlu olup, içerik hiçbir biçimde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıttığı şeklinde yorumlanamaz.